EPS S 032 FASADA ENERGY SAVER


energy_small

Kod oznaczenia: EPS EN 13163 T1-L2-W2-Sb5-P5-BS115-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100


Zastosowanie:

– izolacja cieplna budynków, w których ze względów architektonicznych wymagana jest mniejsza grubość warstwy izolacyjnej przy zachowaniu odpowiedniego współczynnika przenikania ciepła,

– izolacja cieplna ścian zewnętrznych w bezspoinowych systemach ociepleń (BSO, ETICS, metoda lekka-mokra),

– izolacja cieplna na powierzchni ściany szkieletowej,


Istotne cechy produktu:

– współczynnik przewodzenia ciepła 0,032 W/m·K,

– wytrzymałość na zginanie ≥ 115 kPa,

– wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych ≥ 100 kPa,

– reakcja na ogień: Euroklasa E,

– krawędzie proste lub frezowane.