EPS S 042 FASADA


fasada_sklep_small

Kod oznaczenia: EPS EN 13163 T2-L3- W3-S b 5-P15- BS75-DS(N)5- DS(70,-)3- TR80


Zastosowanie:
– izolacja cieplna ścian zewnętrznych w bezspoinowych systemach ociepleń (BSO, ETICS, metoda
lekka-mokra),
– izolacja cieplna na powierzchni ściany szkieletowej,
– izolacja cieplna wszelkich ścian wielowarstwowych.


Istotne cechy produktu:
– współczynnik przewodzenia ciepła 0,042 W/m·K,
– wytrzymałość na zginanie ≥ 75 kPa,
– wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych ≥ 80 kPa,
– reakcja na ogień: Euroklasa E,
– krawędzie proste lub frezowane.