EPS 200-PARKING


podloga_small

Kod oznaczenia: EPS EN 13163 T2-L3-W3-Sb5-P10-BS250-CS(10)200-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5


Zastosowanie:

– izolacja cieplna podłóg w budownictwie mieszkalnym i użyteczności publicznej,

– izolacja cieplna w miejscach o większych obciążeniach mechanicznych,

– izolacja cieplna dachów płaskich.


Istotne cechy produktu:

– współczynnik przewodzenia ciepła 0,034 W/m·K,

– wytrzymałość na zginanie ≥ 250 kPa,

– naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu ≥ 200 kPa,

– reakcja na ogień: Euroklasa E,

– krawędzie proste lub frezowane.