EPS 70-040 FASADA


fasada_sklep_small

Kod oznaczenia: EPS EN 13163 T1-L2- W2-S b 2-P10- BS115-CS(10)70- DS(N)2-DS(70,- )2-TR100


Zastosowanie:
– izolacja cieplna ścian zewnętrznych w bezspoinowych systemach ociepleń (BSO, ETICS, metoda
lekka-mokra),
– izolacja cieplna na powierzchni ściany szkieletowej,
– izolacja cieplna wszelkich ścian wielowarstwowych.


Istotne cechy produktu:
– współczynnik przewodzenia ciepła 0,040 W/m·K,
– wytrzymałość na zginanie ≥ 115 kPa,
– naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu ≥ 70 kPa,
– wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych ≥ 100 kPa,
– reakcja na ogień: Euroklasa E,
– krawędzie proste lub frezowane.