EPS 100-038 DACH/PODŁOGA


podloga_small

Kod oznaczenia: EPS EN 13163 T2-L3- W3-S b 5-P10- BS150-CS(10)100- DS(N)5-DS(70,- )2-DLT(1)5


Zastosowanie:
– izolacja cieplna podłóg na gruncie oraz stopach żelbetonowych przy normalnych obciążeniach
użytkowych,
– izolacja cieplna balkonów i tarasów,
– izolacja cieplna dachów płaskich i spadzistych nowych i modernizowanych,
– izolacja cieplna podłóg w systemie ogrzewania podłogowego.


Istotne cechy produktu:
– współczynnik przewodzenia ciepła: 0,038 W/m·K,
– wytrzymałość na zginanie ≥ 150 kPa,
– naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu ≥ 100 kPa,
– reakcja na ogień: Euroklasa E,
– krawędzie proste lub frezowane.