EPS S 040 FASADA


fasada_sklep_small

Kod oznaczenia: EPS EN 13163 T1-L2- W2-S b 2-P10- BS100-DS(N)2- DS(70,-)2- TR100


Zastosowanie:
– izolacja cieplna ścian zewnętrznych w bezspoinowych systemach ociepleń (BSO, ETICS, metoda
lekka-mokra),
– izolacja cieplna na powierzchni ściany szkieletowej,
– izolacja cieplna wszelkich ścian wielowarstwowych.


Istotne cechy produktu:

– współczynnik przewodzenia ciepła 0,040 W/m·K,

– wytrzymałość na zginanie ≥ 100 kPa,
– wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych ≥ 100 kPa,
– reakcja na ogień: Euroklasa E,
– krawędzie proste lub frezowane.