EPS 031 DACH/PODŁOGA ENERGY SAVER


energy_small

Kod oznaczenia: EPS EN 13163 T2-L3-W3-Sb5-P10-BS125-CS(10)70-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-TR100


Zastosowanie:

– izolacja cieplna podłóg w budownictwie mieszkalnym i użyteczności publicznej,

– izolacja cieplna podłóg w budownictwie, przy małych i średnich obciążeniach,

– izolacja cieplna stropodachów, tarasów i balkonów.


Istotne cechy produktu:

– współczynnik przewodzenia ciepła 0,031 W/m·K,

– wytrzymałość na zginanie ≥ 125 kPa,

– naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu ≥ 70 kPa,

– wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych ≥ 100 kPa,

– reakcja na ogień: Euroklasa E,

– krawędzie proste lub frezowane.