EPS T ACUSTIC


acustic small

Kod oznaczenia: EPS EN 13163 T1-L3-W3-Sb5-BS50-DS(N)5-DS(70,-)3-SD(30÷15)-CP(2÷3)


Zastosowanie:

– wykonanie warstwy izolacyjnej układanej pod podkładem podłogowym w podłogach pływających, celem tłumienia dźwięków uderzeniowych.


Istotne cechy produktu:

– współczynnik przewodzenia ciepła: 0,045 W/m·K,

– wytrzymałość na zginanie ≥ 50 kPa,

– poziom ściśliwości: CP2 – CP3

– poziom sztywności dynamicznej: SD30- SD15,

– reakcja na ogień: Euroklasa E,

– krawędzie proste lub frezowane.