PROJEKTY UNIJNE

W związku z realizacją projektu „Wdrożenie innowacyjnych produktóW POLSTYR dla budownictwa energooszczędnego w nowatorskiej technologii z odzyskiem ciepła i redukcją strat e procesie stabilizacji „, nr. RPMP.03.04.04-12-0061/17 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP. Oś priorytetowa3 Przedsiębiorcza Małopolska

 

PPHU POLSTYR Zbigniew Święszek zaprasza do składania ofert na:

 

Przebudowę i rozbudowę hali produkcyjnej na działkach nr 613/20. 613/22, 613/23, 614/1, 615/1, 598/22 w Młoszowej oraz wyprodukowanie, dostarczenie maszyn i urządzeń niezbędnych do realizacji projektu.

 

Czas realizacji : marzec 2017-październik 2017

Wartość całkowita projektu: 5 203 646, 10  PLN

 

Zapytanie o oferte

Przebudowa i rozbudowa hali - rysunki poglądowe

Informacje pomocne do wyceny

Wymagania dotyczące oferentów

Formularz do zapytania ofertowego

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

 

 

 

Celem projektu jest wdrożenie w PPHU POLSTY autorskiej, innowacyjnej technologii produkcji półproduktów styropianowych - Energooszczędny sposób wytwarzania bryły styropianu opartej o unikatowy proces produkcyjny opracowany przez dział B+R przedsiębiorstwa. Wdrożnie technologii pozwoli na dalsze wprowadzenie brył albo płyt warstwowo spojonych w systemie POLSTYR DUO z wprowadzeniem spojenia z wykorzystaniem wkładu węglowego  oraz papieru ceramicznego ograniczającego przepływ fal ultradźwiękowych, nadających sie do użytku publicznego oraz w zastosowaniu budynków rządowych i mienia wojskowego. Produkty innowacyjne w Polsce i w Europie.

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 Polstyr   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
powered by mtCMS   •    Agencja Interaktywna MTWeb