STYROPIAN EPS 70-040 FASADA

 

 

Przeznaczenie i zakres stosowania:

Izolacja cieplna ścian z elementami z okładziną i wentylowaną szczeliną powietrzną;

Izolacja cieplna ścian w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplania;

Izolacja cieplna wieńców wykonana jako szalunek tracony pod tynk;

Izolacja cieplna nadproży i ościeży;

Izolacja cieplna stropów od spodu w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplania;

Izolacja cieplna i deskowanie tracone stropów żelbetowych;

Izolacja cieplna pod konstrukcją nośną;

Izolacja cieplna w prefabrykowanych płytach warstwowych zewnętrznych.

Parametry

Produkt zgodny z normą PN-EN 13163

Prostokątność: ± 2/1000 [mm]

Płaskość: ± 10/1000 [mm]

Wytrzymałość na zginanie: ≥ 115 kPa

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu: ≥ 70 kPa

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych : ≥ 100 kPa

Klasa reakcji na ogień: E

Współczynnik przewodzenia ciepła λD ≤ 0,040 W/mK

Opór cieplny :

Grubość płyty [mm]:

20

30

40

50

60

70

80

100

120

150

RD [m2K/W]

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

1,75

2,00

2,50

3,00

3,75

DOSTĘPNE WYMIARY:
Szerokość: 50cm
Długość: 100cm

Grubość: 1-60 cm
Inne wymiary na zamówienie

WYKOŃCZENIE KRAWĘDZI:
-proste, lub frezowane na zakład

KOD OZNACZENIA WYROBU:
T2-L2-W2-S2-P3-BS115-CS(10)70-DS(N)2-
DS(70,-)2-TR100

KARTA TECHNICZNA

2010 Polstyr   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
powered by mtCMS   •    Agencja Interaktywna MTWeb