Eps 044 fasada

POLSTYR EPS – 044 FASADA

Dane techniczne płyt POLSTYR EPS 044 FASADA zostały opracowane zgodnie z obowiązującą normą

PN-EN 13163 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.

1. Producent: PPHU POLSTYR

2. Kod oznaczenia wyrobu:

EPS EN 13163 T2-L3-W3-Sb5-P15-BS75-DS(N)5-DS(70,-)3-TR80

3. Specyfikacja techniczna:

3.1. [PN-EN 822] Długość i szerokość: 1000 x 500 [mm] / ± 0,6 %

3.2. [PN-EN 823] Grubość: 20÷200 [mm]/ ± 2 [mm]

3.3. [PN-EN 824] Prostokątność: ± 5/1000 [mm]

3.4. [PN-EN 825] Płaskość: ± 15/1000 [mm]

3.5. [PN-EN 12089] Wytrzymałość na zginanie: 75 [kPa]

3.6. [PN-EN 1603] Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych ( 23 oC, 50 %

wilgotności względnej) : ± 0,5 %

3.7. [PN-EN 1604] Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności (48 h, 70 oC): ± 3 %

3.8. [PN-EN 1607] Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych : 80 [kPa]

3.9. [PN-EN 13501-1; PN-EN ISO 11925-2] Klasa reakcji na ogień: E

3.10. [PN-EN 12667] Współczynnik przewodzenia ciepła λ D 0,044 [W/mK]

3.11. [PN-EN 12667] Opór cieplny :

Grubość płyty [mm]:

20

30

40

50

60

70

80

100

120

150

200

R D [m2K/W]:

0,45

0,65

0,90

1,10

1,35

1,55

1,80

2,25

2,70

3,40

4,50

4. Przeznaczenie i zakres stosowania:

Izolacja cieplna ścian szczelinowych z wentylowaną lub niewentylowaną szczeliną;

Izolacja cieplna ścian z okładziną , o konstrukcji szkieletowej;

Izolacja cieplna w konstrukcjach wewnętrznych ścianek działowych;

Izolacja cieplna stropów z okładziną od spodu;

Izolacja cieplna podłóg między legarami;

Izolacja cieplna w lekkich stropach szkieletowych , z okładziną;

Izolacja cieplna międzykrokwiowa;

Izolacja cieplna w stropodachach wentylowanych.

Właściwości produktów są sprawdzane i oceniane zgodnie z zapisami PN-EN 13163 przez Zakładową Kontrolę Produkcji oraz jednostki zewnętrzne.

Wyrób wprowadzony do obrotu na podstawie systemu oceny zgodności 3.

5. Przechowywanie i wykonywanie prac.

Płyty styropianowe należy przechowywać w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami mechanicznymi

oraz oddziaływaniem warunków atmosferycznych. Płyty nie są odporne na działanie rozpuszczalników organicznych.

Należy unikać stosowania i składowania płyt w bezpośrednim kontakcie z rozpuszczalnikami organicznymi (aceton,

benzen, nitro itp.) oraz innymi materiałami łatwopalnymi.

KARTA TECHNICZNA

DEKLARACJA WŁAŚCIOWOŚCI UŻYTKOWYCH

 

2010 Polstyr   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
powered by mtCMS   •    Agencja Interaktywna MTWeb