BIAŁA CZY CZARNA FASADA - porównanie parametrów

Tabela przedstawiająca różnice w oporze cieplnym między FASADĄ 040 a FASADĄ ENERGY SAVER 031 przedstawia się opór cieplny

Grubość płyty w mm

Fasada 040

Fasada Energy Saver 031

1

0,25

0,32

2

0,50

0,65

3

0,75

0,97

4

1,00

1,29

5

1,25

1,61

6

1,50

1,94

7

1,75

2,26

8

2,00

2,58

9

2,25

2,90

10

2,5

3,23

11

2,75

3,55

12

3,00

3,87

13

3,25

4,19

14

3,50

4,52

15

3,75

4,84

16

4,00

5,16

17

4,25

5,48

18

4,50

5,81

19

4,75

6,13

20

5,00

6,45

Analizując powyższe dane widzimy różnicę jaka powstaje przy zestawieniu FASADY 040 (biała) z FASADĄ ENERGY SAVER 031 (czarna).

Z wielu przeprowadzonych analiz wynika, że oszczędność energii wykorzystywanej do ogrzewania dla domku o średniej wielkości 200 m2 dochodzi do 1000 zł rocznie. Zakładając ciągły wzrost cen energii, jaka ona by nie była można szacować, że w ciągu 30 lat kwota jaką uda nam się zaoszczędzić wybierając FASADĘ ENERGY SAVER 031 najprawdopodobniej przekroczy 30 tyś. Pamiętajmy równocześnie, że już samo ocieplenie niezależnie czym przyczynia się do niebywałej oszczędności.

 

 

2010 Polstyr   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
powered by mtCMS   •    Agencja Interaktywna MTWeb