Słownik Tematyczny

adhezja - przyczepność kleju do powierzchni klejonego materiału, tworzywa.

akumulacja ciepła - zdolność materiałów do magazynowania ciepła.

docieplenie- zwiększenie izolacyjności cieplnej przegród oddzielających ogrzewane pomieszczenia od otoczenia, a także od pomieszczeń nie ogrzewanych.

dyfuzja - w budownictwie - przenikanie cząstek gazu przez przegrodę budowlaną ( dotyczy pary wodnej).


dylatacja - rozszerzalność cieplna, zwiększenie objętości ciał w skutek ogrzewania.


gęstość objętościowa - stosunek masy materiału do objętości, jaką zajmuje on łącznie z porami, mierzony zazwyczaj w kg/m3 lub g/cm3.

gęstość właściwa - charakterystyczna dla substancji lub materiału, masa jej jednostki objętości. Wyrażana w kg/m3, kg/l lub g/cm3. Od gęstości właściwej zależy wiele różnych cech materiałów i substancji. W odniesieniu do oleju opalowego - gęstość właściwa jest ściśle związana z wartością opałową, która jest tym większa, im mniejsza jest jego gęstość właściwa.

granulat to spieniony polistyren w postaci kuleczek o różnej wielkości w zależności od stopnia spienienia. Jest materiałem wykorzystywanym bezpośrednio do formowania bloków styropianowych. Często wykorzystywany również jako wypełniacz puf, różnego typu poduszek, a także jako spulchniacz gleby.

hydrofobizacja - nasycenie materiału preparatem, który tworzy na jego powierzchni cienką warstwę chroniącą przed wnikaniem wody i brudu, a jednocześnie nie blokującą przepływu pary wodnej.


izolacja termiczna – warstwa utworzona między innymi przez płyty styropianowe oddzielająca dany układ od niepożądanych wpływów otoczenia.


kohezja
- przyciąganie się cząstek, spójność.


konwekcja - przenoszenie energii przez poruszające się swobodnie cząstki gazów lub cieczy.

krokiew - główny element konstrukcji dachów krokwiowych. Zadaniem tej ukośnej belki biegnącej wzdłuż połaci dachu jest przenoszenie obciążeń z dachu na konstrukcje ścian budynku.

metoda ciężka – mokra - metoda docieplenia budynku, polega na mocowaniu płyt styropianowych do powierzchni ściany oraz na wykonaniu na nim tradycyjnej wyprawy tynkarskiej na stalowej siatce.

metoda lekka – mokra - najpopularniejsza metoda docieplenia budynku, polegająca na mocowaniu płyt styropianowych do powierzchni ściany przy pomocy kleju, następnie wzmocnienia siatką z włókna szklanego i zatopienia jej zaprawą klejącą i wykonania na nim warstwy wyprawy tynkarskiej

metoda lekka – sucha - metoda docieplenia budynku, polega na wykonaniu na powierzchni ściany zewnętrznej warstwy elewacyjnej osłoniętej wykładziną elewacyjną wykonanej zazwyczaj z paneli metalowych lub winylowych.

mostek termiczny - fragment konstrukcji, który wykonany jest z materiałów lepiej przewodzących ciepło niż pozostałą część ściany. Temperatura przegrody w tym miejscu jest niższa, bądź wyższa niż sąsiadująca z nią powierzchnia.


mur szczelinowy - metoda dociepleniowa polegająca na osłonięciu płyt styropianowych domurowaną ścianą połączoną z istniejącą za pomocą kotew.

nadproże - belka np. drewniana, żelbetowa lub stalowa nad otworem drzwiowym lub okiennym, przenosząca obciążenia z wyższych partii ściany, a także z konstrukcji wyżej położonego stropu czy dachu.

opór dyfuzyjny - w budownictwie - opór stawiany parze wodnej przez materiał przegrody. W pomieszczeniach z przegrodami o dużym oporze dyfuzyjnym i jednocześnie źle wentylowanych, jest duszno, istnieje wówczas obawa pojawienia się stanów zagrzybienia.

ościeże - wewnętrzna powierzchnia ściany lub dachu wokół otworu okiennego albo drzwiowego.


pojemność wodna - zdolność materiału do wchłaniania wody, duża pojemność sprawia, ze warstwy te maja zdolność absorbowania nadmiaru wilgoci, a następnie oddawania go do pomieszczenia, gdy powietrze staje się bardziej suche.

PN (Polska Norma) - obowiązująca norma techn. ustanawiana przez Polski Komitet Normalizacyjny.

polistyren - surowiec podstawowy wykorzystywany do produkcji styropianu. Uzyskiwany po zmieszaniu styrenu z wodą oraz materiałem porotwórczym. Zamykany jest w szczelnych pojemnikach i wysyłany do producentów styropianu. Polistyren w postaci handlowej, ma formę twardego, szklistego granulatu o średnicy od 0.2 do 2.5 mm.

prężność pary - w budownictwie - ciśnienie pary w ogrzewanym pomieszczeniu, które jest znacznie wyższe od ciśnienia pary w otoczeniu budynku, czego efektem jest ruch pary z pomieszczenia na zewnątrz.

promieniowanie - energia wymieniana w postaci fali elektromagnetycznej między powierzchniami ciał stałych o różnych temperaturach i różnych właściwościach emisyjnych.

przewodzenie - zachodzi we wnętrzu materiałów stałych i polega na przekazywaniu energii między sąsiadującymi cząsteczkami.

punkt rosy - stan, w którym powietrze nie może już wchłonąć więcej pary wodnej i wskutek tego następuje jej skraplanie się.

podciąganie kapilarne - podciąganie wody przez materiały porowate. W niektórych ścianach murowanych podciąganie kapilarne może dochodzić nawet do kilku metrów.

regranulat – zmielony styropian wykorzystywany do recyklingu przy produkcji styropianu, a także wylewek betonowych.

rekuperator - element wentylacji mechanicznej umożliwiający odzyskiwanie ciepła ze zużytego powietrza usuwanego przez wentylator na zewnątrz budynku

styren – materiał uzyskiwany po wydobyciu i przetworzeniu przez rafinerię i przemysł chemiczny ropy naftowej. Po zmieszaniu z (pentanem - gazem naturalnie występującym w przyrodzie) daje w efekcie polistyren do spieniania.

styropian - polska nazwa polistyrenu spienionego (ekspandowanego) – porowate tworzywo sztuczne otrzymywane w procesie spieniania granulek polistyrenu przy użyciu pary wodnej o temperaturze powyżej 90°C. W efekcie procesów produkcyjnych (temperatura + ciśnienie) ekspandujące granulki polistyrenu sklejają się ze sobą tworząc bardzo lekką strukturę komórkową. Dzięki swoim właściwościom styropian posiada bardzo szerokie zastosowanie m.in. jako materiał zabezpieczający (opakowania) oraz materiał izolacyjny w budownictwie.
Podstawowym surowcem do produkcji materiałów z tworzyw sztucznych jest ropa naftowa.

szczeliny dylatacyjne - celowo wykonane przerwy w konstrukcji budynku lub jego elementach, które zmniejszają ryzyko pęknięć wywołanych zmianami temperatury.


wentylacja - wymiana powietrza w pomieszczeniach.

2010 Polstyr   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
powered by mtCMS   •    Agencja Interaktywna MTWeb