KLIENT MĄDRY PRZED ZAKUPEM

NIE MA JAKOŚCI BEZ GĘSTOŚCI

Mimo, że parametr wagi nie podlega kontroli to jest skorelowanymi z lambdą i naprężeniami.

Na rynku styropianowym w ostatnim czasie oszczędność przekształciła się w oszustwo. Styropian jest bardzo złej jakości dlatego zanim dokonamy zakupu zróbmy kilka testów, które pozwolą na wstępne rozpoznanie jakości.

Po pierwsze należy zweryfikować informacje załączone przez producenta, sprawdzić oznakowanie, które świadczy, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną częścią normy oraz, że producent przeprowadził z wynikiem pozytywnym ocenę zgodności wyrobu w przypadku wyrobów ze styropianu EPS jest to norma PN-EN 13163, mogą być wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie jeżeli zostały opatrzone przez producenta znakiem CE, znakiem budowlanym B mogą być oznaczone produkty tylko i wyłączni krajowe. Na każdym opakowaniu z osobna zamieszczona winna być etykieta, a na niej dane producenta, nazwę wyrobu, zakres jego stosowania, dane techniczne.

 

Co możemy sprawdzić na miejscu:

Wygląd zewnętrzny płyt (barwa, prostokątność, kruchość). Oględnie współczynnik przewodzenia ciepła. Oględnie, ponieważ bezpośrednim sposobem stwierdzenia prawidłowości tegoż parametru jest badanie laboratoryjne. Współczynnik lambda λ jest jednak mocno związany z gęstością. Im wyższa bowiem gęstość pozorna styropianu, tym niższy jest współczynnik przewodzenia ciepła i wyższe wartości naprężeń ściskających. Poprzez sprawdzenie wagi styropianu możemy więc stwierdzić z przybliżeniem czy styropian odpowiada normom, zbyt lekki powinien być wyraźnym sygnałem do zachowania ostrożności. Jeżeli mimo nieprawidłowej wagi producent stwierdzi, że parametry są w porządku należy poprosić go o udostępnienie wyników badań z danej partii wyrobu.

(MM)

 

 

2010 Polstyr   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
powered by mtCMS   •    Agencja Interaktywna MTWeb