EPS-031 FASADA ENERGY SAVER

 

POLSTYR EPS 031 FASADA ENERGY SAVER

Dane techniczne płyt POLSTYR EPS 031 FASADA ENERGY SAVER zostały opracowane zgodnie z obowiązującą

normą PN-EN 13163 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.

1. Producent: PPHU POLSTYR

2. Kod oznaczenia wyrobu:

EPS EN 13163 T1-L2-W2-Sb5-P5-BS115-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

3. Specyfikacja techniczna:

3.1. [PN-EN 822] Długość i szerokość: 1000 x 500 [mm] / ± 2 [mm]

3.2. [PN-EN 823] Grubość : 20÷200 [mm]/ ± 1 [mm]

3.3. [PN-EN 824] Prostokątność: ± 5/1000 [mm]

3.4. [PN-EN 825] Płaskość: ± 5/1000 [mm]

3.5. [PN-EN 12089] Wytrzymałość na zginanie: 115 [kPa]

3.6. [PN-EN 1603] Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych ( 23 oC, 50 % wilgotności względnej): ± 0,2 %

3.7. [PN-EN 1604] Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności (48 h, 70 oC): ± 2 %

3.8. [PN-EN 1607] Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych : 100 [kPa]

3.9. [PN-EN 13501-1; PN-EN ISO 11925-2] Klasa reakcji na ogień: E

3.10. [PN-EN 12667] Współczynnik przewodzenia ciepła λ D 0,031 [W/mK]

3.11. [PN-EN 12667] Opór cieplny :

Grubość płyty [mm]:

20

30

40

50

60

70

80

100

120

150

200

R D [m2K/W]:

0,60

0,95

1,25

1,60

1,90

2,25

2,55

3,20

3,85

4,80

6,45

4. Przeznaczenie i zakres stosowania

Izolacja cieplna ścian z elementami z okładziną i wentylowaną szczeliną powietrzną;

Izolacja cieplna ścian w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplania;

Izolacja cieplna wieńców wykonana jako szalunek tracony pod tynk;

Izolacja cieplna nadproży i ościeży;

Izolacja cieplna stropów od spodu w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplania;

Izolacja cieplna i deskowanie tracone stropów żelbetowych;

Izolacja cieplna pod konstrukcją nośną;

Izolacja cieplna w prefabrykowanych płytach warstwowych zewnętrznych.

Ocieplenie loggii balkonowych.

Wypełnienie dylatacji.

Właściwości produktów są sprawdzane i oceniane zgodnie z zapisami PN-EN 13163 przez Zakładową Kontrolę

Produkcji oraz jednostki zewnętrzne.

Wyrób wprowadzony do obrotu na podstawie systemu oceny zgodności 3.

5. Przechowywanie i wykonywanie prac

5.1.Płyty styropianowe EPS 031 FASADA ENERGY SAVER nie mogą być narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Należy je przechowywać w zacienionym miejscu. Prace montażowe należy wykonywać na rusztowaniu zabezpieczonym siatką ochronną.

5.2.Płyty styropianowe należy przechowywać w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami mechanicznymi

oraz oddziaływaniem warunków atmosferycznych. Płyty nie są odporne na działanie rozpuszczalników organicznych.

Należy unikać stosowania i składowania płyt w bezpośrednim kontakcie z rozpuszczalnikami organicznymi (aceton,

benzen, nitro itp.) oraz innymi materiałami łatwopalnymi

5.3.Podczas montażu płyt oraz warstwy zbrojącej (siatki), celem zwiększenia przyczepności międzywarstwowej ,

należy przeszlifować płyty tarką lub papierem ściernym.

KARTA TECHNICZNA

2010 Polstyr   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
powered by mtCMS   •    Agencja Interaktywna MTWeb