STYROPIAN EPS 100-038 DACH/PODŁOGA

 

Przeznaczenie i zakres stosowania:

Izolacja cieplna cokołów w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplania;

Izolacja cieplna ścian poniżej poziomu gruntu, z izolacją przeciwwodną;

Izolacja cieplna podłóg ; (max. obciążenie użytkowe 3000kg/m2)

Izolacja cieplna stropodachów pełnych z ograniczonym dostępem;

Izolacja cieplna tarasów;

Płyty warstwowe ścienne i dachowe z okładzinami z papy.

Parametry

Produkt zgodny z normą PN-EN 13163

Prostokątność: ± 5/1000 [mm]

Płaskość: ± 10/1000 [mm]

Wytrzymałość na zginanie: 150 kPa

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu: 100 kPa

Klasa reakcji na ogień: E

Współczynnik przewodzenia ciepła λD 0,038 W/mK

Opór cieplny:

Grubość płyty [mm]:

20

30

40

50

60

70

80

100

120

150

RD [m2K/W]

0,52

0,78

1,05

1,31

1,57

1,84

2,10

2,63

3,15

3,94

DOSTĘPNE WYMIARY:
Szerokość: 50cm
Długość: 100cm

Grubość: 1-60 cm
Inne wymiary na zamówienie

WYKOŃCZENIE KRAWĘDZI:
-proste, lub frezowane na zakład

KOD OZNACZENIA WYROBU:
T1-L1-W1-S1-P3-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5


KARTA TECHNICZNA

2010 Polstyr   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
powered by mtCMS   •    Agencja Interaktywna MTWeb