Styropianowe kliny spadkowe


spadki

Płyty spadkowe przeznaczone są do profilowania powierzchni płaskich: tarasów, dachów i innych, takich którym chcemy nadać spadek czy odpowiednie pochylenie w celu odprowadzenia wody opadowej, rozprowadzenia wody na połaci do otworów spustowych i rynien. Styropian możliwy do wykonania ze spadkiem jedno i wielokierunkowym


Zastosowanie styropianu spadkowego:

– izolacja termiczna i odwodnienie dachów płaskich nowych i zmodernizowanych
– izolacja termiczna i odwodnienie tarasów, dachów odwróconych, dachów zielonych