HYDRO GREEN C


hydrogreen_small

Kod oznaczenia: EPS EN 13163 T2-L3-W3-Sb5-P10-BS170-CS(10)120-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-WL(T)3


Zastosowanie:

– izolacja cieplna ścian zagłębionych w gruncie,

– izolacja cieplna ścian piwnic i fundamentów,

– izolacja miejsc mocno zawilgoconych, gdzie materiał izolacyjny musi być odporny na działanie wody.


Istotne cechy produktu:

– współczynnik przewodzenia ciepła: 0,035 W/m·K,

– wytrzymałość na zginanie ≥ 170 kPa,

– naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu ≥ 120 kPa,

– nasiąkliwość wodą przy długotrwałym, całkowitym zanurzeniu ≤ 3%,

– reakcja na ogień: Euroklasa E,

– krawędzie proste lub frezowane.